R.A.M. - 护盾科技

来自EVE百科
跳到导航 跳到搜索


物品 > 制造和研究 > 组件 > R.A.M. > R.A.M. - 护盾科技

11484_64.png R.A.M. - 护盾科技 (R.A.M.- Shield Tech)

Icon_struct.png 结构值:100 HP

Icon_struct.png 体积:0.04 m3


描述:为护盾系统制造而设计的机器人装配模块。制造材料

蓝图(所需图纸)

32px-11889_64.png R.A.M. - 护盾科技蓝图

材料(所需材料)


32px-34_64.png 三钛合金 556 个


32px-35_64.png 类晶体胶矿 444 个


32px-36_64.png 类银超金属 222 个